SPO2 sensoru və temperatur zondu

  • Birdəfəlik temperatur zondu və birdəfəlik SPO2 sensoru

    Birdəfəlik temperatur zondu və birdəfəlik SPO2 sensoru

    Birdəfəlik Temperatur Zondunun Məhsul Kodu BOT-B/BOT-D/BOT-Q Giriş Birdəfəlik istifadə olunan bədən temperaturu zondu, bədəni birləşdirmək üçün zond ucundakı yüksək dəqiqlikli termistorun müqavimətinin xarici temperaturun dəyişməsi ilə dəyişdiyi fiziki xüsusiyyətlərdən istifadə edir. bədən istiliyinin monitorinq modulu ilə monitora temperatur zondu.Termistorun empedans dəyişikliyi elektrik siqnalına çevrilir və müvafiq gövdə temasını hesablamaq üçün monitora verilir ...